Væpna revolusjon og bevæpnede ran


To av landets mest ekstreme miljøer ble unnfanget i samme Oslo-bydel. AKP og Tveita-gjengen er det sosialdemokratiske Norges misfostre

aslaknore@gmail.com

På et høydedrag over Groruddalen ligger de massive Tveita-blokkene. I løpet av 1980-tallet vokste Norges første organiserte kriminelle miljø fram her. Først i år har miljøet blitt plassert i det norske litterære landskapet, gjennom Kjetil S. Østlis bok «Politi & røver» og «Dødsranet» av Hans Petter Aas og Rolf Widerøe, som i større grad tar for seg gjengens andre og tredje generasjon fram mot Nokas-ranet.

Miljøets opprinnelse er uviss. Tveita anno 1980 var en nokså allminnelig arbeiderbydel på Oslos østkant. På denne tiden hadde narkotikaen gjort sitt inntog i Norge og samtidig begynte lokal ungdom å samle seg rundt bydelens kjøpesenter. Der hersket den myteomspunnede vaktmannen Jan Kvalen, en merkelig blanding av torpedo og Morgan Kane.

Samtidig som hans innsats var med å gjøre nabolaget tryggere for vanlige folk, bevitnet han framveksten av et stadig tyngre kriminelt miljø. Ungdommene på Tveita gikk fra innbrudd og biltyverier til sjokkbrekk, ran og Munch-tyverier. Tveita-gjengens historie er en avgjørende forutsetning for å forstå hvordan et ranslag kunne okkupere Stavanger sentrum og «sette ordensmakten ut av spill» under Nokas-ranet i 2004.

Men bydel Hellerud (idag Alna) har fostret flere miljøer som bryter tvert med det fredsommelige etterkrigs-Norge. Midt på 1960-tallet dannet en særlig radikal utbrytergruppe fra Sosialistisk Ungdomsforbund (SUF) seg et par steinkast fra Tveita. Anført av den karismatiske demagogen Tron Øgrim krevde de brudd med den småborgelige sosialismen som kjennetegnet partiene til venstre for Arbeiderpartiet, og en ufravikelig ideologi basert på Lenin og Maos skrifter.

Det legendariske lokallaget på Bryn-Hellerud markerte starten på det revolusjonære partiet AKP (m-l), en av de mest besyndelige politiske bevegelser Norge har sett. Historien er like absurd som den er velkjent: det mikroskopiske men innflytelsesrike AKP ville gjennomføre væpna revolusjon og opprette proletariatets diktatur, de mange boklig anlagte medlemmene skulle etterhvert sjølproletariseres inn i arbeideryrker, mens man gikk rundt i akutt frykt for at de to supermaktene skulle invadere Norge. Først rundt 1980 brøt partiet sammen som en mobiliserende kraft, og deres stemme har ikke vært savnet.

På overflaten er det få likhetstrekk mellom en puritansk AKP-er i strieskjorte og en jappete, kokainsniffende ransmann fra Tveita-gjengen (Det måtte i så fall være at machofaktoren var skyhøy begge steder). Kommunistene var utopiske idealister som gav store deler av lønna i almisse til partiet – kjeltringene var kyniske materialister med enormt forbruk av raske biler, prostituerte og champagne.

Studerer vi fenomenene nærmere, skjønner vi imidlertid at disse forskjellene uttykker en dypere likhet. Både AKP og Tveita-gjengen var misfostre, men likevel barn av sin tid. AKP markerte et brudd med foreldregenerasjonens politiske oppfatninger. I en verden av supermaktsrivalisering, imperialistiske kriger og et hjemlig maktarrogant Arbeiderparti, er det lett å se hvorfor venstreradikalismen vant terreng. Samtidig ble det et degenerert uttrykk for 1960-70-tallets radikale tidsånd.

På samme måte uttrykker Tveita-gjengen jappetiden og starten på det markedsliberalistiske Norge. Medrivende forteller Østli hvordan ranerne brøt med de sosialdemokratiske verdiene og anså kriminaliteten som privat entreprenørvirksomhet. Skrekken var å bli snusfornuftige og underkuede arbeidere – «A4-mennesker» – som foreldrene.

Så kan man innvende: Er det ikke en tilfeldighet at AKP og Tveita-gjengen sprang ut av samme sted? Jeg er slett ikke sikker. Groruddalen og nærområdene har vært et bilde på det urbane Norge gjennom hele etterkrigstiden. Her reiste sosialdemokratene drabantbyer, som både skapte velstand og sosiale problemer. I dag befinner Groruddalen seg i sentrum av det flerkulturelle eksperimentet i Norge. Om ikke mange år vil Alna bydel sannsynligvis ha innvandrerflertall. Kanskje vil det skape flere rappere eller fotballstjerner, kanskje ghettoer og sosiale problemer i et omfang Norge ikke har sett. Tiden vil vise. Men den skyggelagte hellingen ved blokkene på Tveita har gitt gode vekstvilkår for utvekster fra det sosialdemokratiske og trygge Norge.

Følg meg på twitter.com/aslaknore

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

4 kommentarer

 1. korrelasjon, men ikke noe mer, Nore. titusener vokste opp på Tveita uten å bli verken gangstere eller maoister.

  dessverre.

  Hepp!

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  Pistolero - desember 28, 2009 at 7:00 pm
 2. Hepp! En korrelasjon er en lineær sammenheng mellom to kvanitifiserte fenomener, f.eks. alder og høyde. Tror ikke det finnes noen som helst *korrelasjon* mellom AKPere og “gangstere” på Tveita, men kanskje en “statistisk sammenheng”, selv om det heller ikke er sannsynlig (på noen som helst måte). Hva, eller hvilke(n) variabel(ler), skulle i så fall forklare sammenhengen…?

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  Hepp! - desember 29, 2009 at 12:29 am
 3. Du har skrevet en meget intetsigende artikkel om bomiljøet på Tveita. Sammenligningen av Tveitagjenengen og Akp er helt uten relevans.

  Kan ikke på noen måte være enig i, ei heller kjenne meg igjen i din fremstilling. Dette virker som et selvkonstruert sosialpolitisk bilde av Oslo Øst.

  Det er uforståelig hva du mener å oppnå med denne artikkelen. Bor selv på Tveita i høyblokkene og kjenner meg ikke igjen i dine fremtidsutsikter for området. Her bor gamle og unge i et ferlkultuelt fellesskap. Dette mangfoldet av mennesker er noen av de beste naboene jeg har hatt.

  Forøvrig har jeg selv vært medlem av Akp. Lurer derfor på hvor du har din informasjon fra når du beskriver Akps indre liv. jeg har aldri gitt store deler av min lønn i almisse. Kontigent er etter hva jeg vet en vanlig sak i ethvert politisk parti og organisasjon. Derimot ga vi med glede av vårt overskudd til oppbyggingen av avisen Klassekampen,som i dag er en viktig Riksavis. Etter hva jeg vet har du selv dratt nytte av denne avisen som din arbeidsplass!

  Machofaktoren ser jeg heller ikke tilbake på som noe spesielt fenomen. Tvertimot, tok flere menn jeg kjenner et tak for å endre kjønnsrolllemønster i forhold til barnepass og husarbeid. Dette tiltross for latterliggjøring og mobbing fra tradisjonelle machositiske arbeidskollegaer og politiske motstandere.

  En ting er sikkert;
  Et slikt spark i alle retninger som denne artikelen er, gir alltid mulighet for innpass i den Kolørte presse som VG, SE og Hør osv.
  Akp og Tveitagjenen selger fortsatt!!

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  elsa salthammer - januar 3, 2010 at 10:50 pm
 4. Pass på så du ikke går i fella å heltedyrke Jan Kvalen. Han er like lite helgen som gutta i Tveita-gjengen.

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  Dangelbæret - januar 7, 2010 at 9:25 am

Beklager, men kommentarskjemaet er nå lukket.

Tips oss hvis denne bloggen er upassende

Denne bloggen blir ikke forhåndsredigert av VG Nett. Bloggens eier står ansvarlig for alt innhold.
Ingenting varer evig og nå er vi dessverre ved veis ende. VGB er lagt ned og vil ikke komme tilbake.
VG Blogg var en tjeneste levert av VG Multimedia AS. Henvendelser rettes til: Magne Antonsen
Ansvarlig redaktør/Administrerende direktør: Torry Pedersen
Redaktør digitalt Espen Egil Hansen. Redaktør avis: Helje Solberg. Politisk redaktør Hanne Skartveit
Digital direktør: Jo Christian Oterhals. Sentralbord VG: 22 00 00 00